pátek 31. srpna 2012

Církevní restituce a odluka církví od státu

Celkem žhavé téma dnešní společnosti, nemyslíte? Řeší je snad každý, komu narostl zobák a trošku se zajímá o společenské dění. Tak jsem se rozhodl, že zkusím nezůstat pozadu a taky se nad tím zamyslet.

První věc je současný stav. Tj. stav, kdy stát vlastní majetek zabavený církvi a zároveň platí platy církevních duchovních. Dle mého názoru je tento stav naprosto nevyhovující. Ani jedna věc se mi nelíbí. Nechci, aby byla církev jakkoli závislá na státu a cokoli od něj dostávala a zároveň je mi proti srsti, aby se nevracel ukradený majetek.
A co teď s tím? Už je dvacet let po revoluci a mělo by se to konečně vyřešit... Politici se o to snaží a já se ze svého pohledu (mimo jiné i z pohledu člena jedné z církví, jimž by měl být vrácen majetek) pokusím zhodnotit.

První věc je navrácení majetku. Naprosto v pořádku, napravení křivdy a vrácení ukradeného. Jediný možný problém je v množství majetku, který se vrací, a zde opravdu nemám dostatek informací, abych se cítil schopen soudit, zda je správný či není. S tímto bodem také souvisí občasná námitka "mému dědovi zabavili pole a nic nevrátili tak proč by měli vracet církvi?" Tato námitka je dle mě lichá a vychází z toho, že není-li napraveno vše (což je nemožné), tak ať se raději nenapravuje nic, či z podobného principu jako "není možné odhalit všechny zločiny, tak raději neodhalujme nic." Ano, souhlasím, že spravedlnost by měla být ke všem stejná a ve skutečnosti podporuji i vašeho dědečka ve snaze o vrácení jeho majetku. Ale říkám, že i kdyby neuspěl, raději spravedlnost alespoň pro někoho než nespravedlnost pro všechny.
Druhá část je peněžitá. Mám za to, že se jedná o část majetku, který již nelze vrátit nemovitostně (např. zastavěné pole) a proto se musí jeho hodnota vrátit prostřesnictvím peněz. Opět se samotným principem nemám žádný problém. Problémem může být opět hodnota onoho majetku - necítím se být  hoden soudit - nebo způsob vrácení peněz, kdy se má vracet pomocí výplat duchovních. To už se mi úplně nelíbí, okamžité vrácení peněz by bylo lepší, ale není to zásadní problém.
Další věcí jsou různé výjimky pro církev jako úlevy na daních a podobně. Zde jsem naprosto proti. Proč by pro církev měla platit jiná pravidla než pro ostatní?

Takže když se na to dívám, ve skutečnosti jsem relativně spokojen. Výši reparací nesoudím, na to nemám kapacitu, ale jinak jsem nespokojen pouze s různými výjimkami. Ty se mi nelíbí takřka nikdy a ani zde to není jinak. Co se třeba načasování týče, tak s ním nemám problém. Už se to dost dlouho odkládalo a další odkládání by ve skutečnosti nic neřešilo.
Někomu se nelíbí vracení majetku církvím, jimž zabaveno nic nebylo. To ovšem vychází ze závazku, který si stát spolu se zabavením majetku církvím vzal, tj. že bude platit platy duchovním. A aby se tohoto závazku zbavil, musí zaplatit určité odškodné, podobně jako když soukromý subjekt odstupuje od smlouvy.

A proto...

Obecně vzato je to krok k lepšímu. Konečné oddělení církve od státu, které tu mělo být už dávno. Na jednu stranu chápu, že se to některým nelíbí, ale nesouhlasím s nimi. Možná není dokonalé, ale jsem rád alespoň za něj.

5 komentářů:

 1. Otázkou je proč "děda" nic, kdežto církve v "plný palbě" a se spoustou bonusů navíc. Že by z dědkova pole nic moc nekoukalo, kdežto z majetku za desítky miliard ano? Čímž logicky následuje otázky - proč vláda tak mlží, když je vše tak poctivé, ověřené atd. A hlavně - proč mám té bandě najednou věřit, že zrovna todle není další CASA, Pandur atp.

  Co se týče odluky - měla by být provedena okamžitě, nikoli až za 17 let. Ostatně by ani neměla s tímto souviset! Proč mám nuceně financovat církve? (Toto samozřejmě platí pro dlouhou řadu dalších věcí financovaných "státem") A když už je to dáno do souvislosti s restitucí - je tvrzeno, že majetek vydělává i státu, čili soukromému správci by měl spíše i více.

  Co se týče odškodnění neokradených církví, považuji to za nehoráznost.

  OdpovědětVymazat
 2. Vláda mlží prakticky u všeho. Tím neříkám, že je to vše stopro poctivé a ověřené (podle mě nějdůležitější bod, tj. výši odškodného nesoudím), sám nejsem úplně spokojen, ale je to krok správným směrem. Samozřejmě možná máte pravdu ohledně těch miliard, ze kterých něco může kápnout... Ale to je obecný problém u všeho, co se dotýká státu. Proti tomu taky mohu prostestovat, ale nevidím do toho natolik, abych řekl, jestli je to tak, nebo ne. Ale tento argument není proti restitucím, pouze proti vládě.

  Odluka souvisí s restitucemi, jelikož komunisti se zavázali, že budou církve financovat výměnou za jejich majetek (násilně zabavený, tj. církev neměla jinou možnost). A to všechny církve. Taky bych ji bral raději jako okamžitou (o tom se zmiňuji i ve článku), ale jestli to správně chápu, tak ty peníze, co budou dostávat 17 let jsou ty, co stejně mají dostat, tj. lze to brát jako splátky (což je na druhou stranu v dnešní finanční situaci státu vcelku vhodné), což pro mne není zásadní problém.

  Nemohu mluvit za všechny, ale jako člen vámi zmíněné AC vím něco o její historii. Exitovala dávno před komunisty, kteří ji ovšem zakázali (a předpokládám, že majetek zabavili) a fungovala pouze neoficiálně. Takže "založení" roku 89 je spíše mystifikace. Bylo by dost jednoduché, kdyby to komunisti mohli udělat tak, že kdo se jim nelíbí, toho zakážou a oni pak na svůj majetek nebude mít právo.

  Ale hlavně ono rozdělení majetku je interní dohodou mezi církvemi. Prostě stát církvím dluží balík 20x a církve se mezi sebou dohodli, že bez ohledu na to, kolik bylo komu zabaveno, dostanou katolíci 14x, AC 1x ČCE 1x atd. Interní dohoda mezi církvemi, pro mne opět žádný problém. Prostě Pepovi se má dát dvě x, Frantovi 5 a Janě 3, ale oni se dohodli, že Pepa dostane 3x, Franta 2x a Jana 5 x. Chceš jim to zakázat?

  OdpovědětVymazat
 3. Pokud byl AC ukraden majetek za miliardu, tak ať to prokáže a nepotřebuje se s jinými domlouvat, že jim část přenechají. Pokud nebyl, tak má prostě smůlu a neměla by dostat nic (a nebo po vrácení oprávněným ať jim tito část již svého majetku přenechají). Proč by nemohla fungovat bez příspěvků státu či této miliardy? Proč by měl stát (= občané) mít povinnost financovat chod soukromých společenství?

  A ano, v zásadě asi bude lepší, když ten majetek bude nakonec vlastnit někdo jiný než stát. Ale ten způsob převodu, ten je příliš podivný, abych věřil v jeho poctivost a upřímnost.

  Když na to přijde, tak jako odpůrce (všech) církví bych měl mít spíše radost, že jim toto zasadí další silnou ránu...ale nemám, ne takto.

  OdpovědětVymazat
 4. Protože se k tomu zavázal... Sebral majetek a za to něco garantoval. Což je dle mě špatně a jak jistě víte, jsem stejně jako vy proti podobným věcem jak u církví, tak u všeho ostatního. Ale už se stalo a já si také myslím, že smlouvy a závazky se nedají jen tak jednostraně rušit a zahazovat.

  Prostě si myslím, že to takto bude obecně lepší. Šlo by to udělat lépe (možná mnohem, nevím), ale to je asi všechno. A já jsem rád, že to jde alespoň správným směrem (což se už také stává spíše vyjímkou než pravidlem). Howgh

  OdpovědětVymazat